Om Mötesplats Götlunda

Mötesplats Götlunda

Mötesplats Götlunda är den optimala mötesplatsen för alla. En perfekt samlingsplats för närområdet där det finns allt från bilverkstad till glasstillverkning. Vi gör även ditt stopp längs vägen så smidigt som möjligt då vi kan erbjuda drivmedel, mat och servicebutik. Mötesplats Götlunda är ett ställe för människor att trivas, vare sig du är på genomresa eller bofast i Götlunda med omnejd. Vi kommer erbjuda alla våra besökare en förstklassig service för att göra vistelsen så bra som möjligt.

För 450 år sedan var Götlunda en liten by med några enstaka hus, några grusvägar och en mycket fin kyrka. Under de åren började också en mycket spektakulär tall växa upp i bygden. Inte mycket för ögat till en början men vad Götlundaborna inte visste då är att just denna tall skulle bli ett signum för den lilla byn. Trädet som idag är känt som "Fårtallen" fick sitt namn enligt sägnen då en skock får tagit skydd under den ensamma tallen under ett väldigt oväder. Blixten slog otursamt ned i trädet och dödade alla fåren som samlats under den och namnet blev då "Fårtallen". Denna tall fredades som naturminne, år 1928, i samband med bygget av länsvägen som idag går genom byn. Idag 450 år senare står tallen fortfarande kvar och i anslutning hittar vi nu Mötesplats Götlunda, där företag sedan några år tillbaka har gjort Götlunda till en plats för företag och människor att utvecklas och leva.

Vi Tror På Götlunda

Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats
Götlunda Mötesplats